CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1522 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2020STP_DGTS08 Mức độ 4 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
2 2020STP_DGTS03 Mức độ 4 Cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
3 2020STP_DGTS02 Mức độ 4 Cấp thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
4 2020STP_DGTS11 Mức độ 4 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
5 2020STP_DGTS07 Mức độ 4 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
6 2020STP_DGTS09 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
7 2020STP_DGTS04 Mức độ 4 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
8 2020STP_DGTS12 Mức độ 4 Đăng ký tham gia dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp Đấu giá tài sản
9 SYT_ATTP04 Mức độ 4 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Y tế An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
10 SYT_ATTP01 Mức độ 4 Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y tế An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
11 SYT_ATTP02 Mức độ 4 Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y tế An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
12 SYT_ATTP03 Mức độ 4 Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi Sở Y tế An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
13 2020.ATVSLD.03 Mức độ 3 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Sở Lao động, Thương binh và XH An toàn, vệ sinh lao động
14 2020.ATVSLD.01 Mức độ 3 Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động, Thương binh và XH An toàn, vệ sinh lao động
15 2020.ATVSLD.02 Mức độ 3 Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp. Sở Lao động, Thương binh và XH An toàn, vệ sinh lao động