Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
328.609
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
319.944
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 19/08/2022 02:50:32

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
9649568
Đang online: 22
Hôm qua: 17801
Tháng trước: 1024975
Giới thiệu
Phí bưu điện
Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG