Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
452.498
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
444.019
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 29/11/2022 15:27:47

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
12474473
Đang online: 1
Hôm qua: 26188
Tháng trước: 838094
Giới thiệu
Phí bưu điện
Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG