Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
105.520
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
101.242
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 03/07/2020 21:03:50

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
1605753
Đang online: 55
Hôm qua: 57083
Tháng trước: 294140
Giới thiệu

ỨNG DỤNG KHAI BÁO Y TẾ TỰ NGUYỆN

Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG